Tech Talk June 2022

Guest Speaker: TBA Date: 14 JUN 2022 Time: 11 AM - 1 PM Venue: Virtual

Happy Hour June 2022

Guest Speaker: TBA Date: 14 JUN 2022 Time: 4 PM - 6PM Venue: TBA

Tech Talk July 2022

Guest Speaker: TBA Date: 12 JULY 2022 Time: 11:30 AM – 1:00 PM Venue: TBA

Happy Hour July 2022

  Guest Speaker: TBA Date: 12 JULY 2022 Time: 4 PM – 6 PM Venue: TBA

Tech Talk August 2022

Guest Speaker: TBA Date: 09 AUG 2022 Time: 11:30 AM – 1:00 PM Venue: TBA

Happy hour August 2022

Guest Speaker: TBA Date: 09 AUG 2022 Time: 4 PM – 6 PM Venue: TBA

Tech Talk Sept 2022

Guest Speaker: TBA Date: 13 SEP 2022 Time: 11:30 AM – 1:00 PM Venue: TBA

Happy Hour Sept 2022

Guest Speaker: TBA Date: 13 SEP 2022 Time: 4 PM - 6 PM Venue: TBA

Tech Talk December 2022

Guest Speaker: TBA Date: 13 DEC 2022 Time: 11:30 AM – 1:00 PM Venue: TBA